Position:
ITQF Level 4 Senior Instructor
26 Avenue Hector Domecq
PESSAC
Nouvelle Aquitaine
33600
France
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Miscellaneous Information

Qi Gong:Ba Duan Jin, Liu Zi Jue, Dawu,

Mawangdui, Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa, Wu Qin Xi,

Taiji, YANG 24, Taiji Kung Fu Shan