Slideshow

Taiji : Yang 24, Zhaobao 108, Taiji Kung Fu Shan.
Qi Gong : Ba duan Jin, Dawu, Liu Zi Jue, Mawangdui Daoyin Shu,

Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa, Wu Qin Xi, Yi Jin Jing,

Taiji Yangsheng Zhang, Shi Er Duan Jin.

 

Select a contact:
ITQF Level 4 Senior Instructor
Address:
4 Allée des Primevères GRADIGNAN Nouvelle Aquitaine 33170 France
cbergeat@gmail.com
Website:
Fields marked with * are required

Taiji : Yang 24, Zhaobao 108, Taiji Kung Fu Shan.
Qi Gong : Ba duan Jin, Dawu, Liu Zi Jue, Mawangdui Daoyin Shu,

Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa, Wu Qin Xi, Yi Jin Jing,

Taiji Yangsheng Zhang, Shi Er Duan Jin.