Yang Style Tai Chi, Sun Style Tai Chi, Wudang Sword,

Traditional Qigong, Health Qigong, Daoyin Yang Sheng Gong,

Xing Yi Quan, Ba Gua Etc.

Select a contact:
ITQF Master Level 5
Address:
Telford Shropshire TF2 9SH England
faye@deyin-taiji.com
Mobile:
07779 080962
Website:
Fields marked with * are required

Yang Style Tai Chi, Sun Style Tai Chi, Wudang Sword,

Traditional Qigong, Health Qigong, Daoyin Yang Sheng Gong,

Xing Yi Quan, Ba Gua Etc.