Position:
ITQF Level 4 Senior Instructor
4 Allée des Primevères
GRADIGNAN
Nouvelle Aquitaine
33170
France
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
06 62 65 45 94
Miscellaneous Information

Taiji : Yang 24, Zhaobao 108, Taiji Kung Fu Shan.
Qi Gong : Ba duan Jin, Dawu, Liu Zi Jue, Mawangdui Daoyin Shu,

Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa, Wu Qin Xi, Yi Jin Jing,

Taiji Yangsheng Zhang, Shi Er Duan Jin.